Tên công việc Địa điểm Ngày hết hạn
Head Office
Factory
Showroom 1
Showroom 2